Gebruikers D’n Dulper

D’n Dulper is het bruisende hart van Boven-Leeuwen. Vele verenigingen uit Boven-Leeuwen en uit de omgeving maken gebruik van de faciliteiten van het multifunctionele gebouw. Er zijn ruim 50 vaste gebruikers en daarnaast is er een aantal gebruikers die verschillende doelgroepen bereiken en/of activiteiten organiseren.

 • Djembe African Lembo
 • Bond Ouderen Boven-Leeuwen (BOB)
 • Le Moulin – Jeu de Boules
 • Die Reifholzkapelle
 • SV DSZ
 • EHBO vereniging Boven – Leeuwen
 • GKV vrouwenbond Boven- Leeuwen
 • The Lads Ierse Zanggroep
 • Gymclub van Maren
 • Sportvereniging Movere
 • BEP
 • Carnavalsvereniging De Roefelbus
 • Carnavalsvereniging De Durtrekkers
 • Schildersclub ’t Lauwes Palet
 • Volleybalvereniging Siok
 • Acht van Boveneind
 • SV Topspin
 • Judovereniging Tora
 • Toneelvereniging Vios
 • Het Riem
 • Family Supporters
 • Toplines
 • Stromenland
 • Basisschool De Mariaschool
 • Bibliotheek Rivierenland
 • Biljartvereniging Waalkanters
 • Buiten Schoolse Opvang Le Papillon
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (trombose)
 • Damesgymclub Van Maren
 • Dansschool Ada Heintzbergen
 • Dijkensport.nl
 • Drumles Henry Janssen
 • Dweilorkest De Lege Bloas
 • EHBO Boven- Leeuwen
 • Gemeente West Maas en Waal
 • Harmonie Wamel
 • Ivarbo VCA-cursussen
 • Kaartclub Jokeren
 • Muziekvereniging Arrezzo
 • Olieverfcursus
 • Peuterspeelzaal Het Leeuwenestje
 • RTV de Leeuwen
 • Seniorenbiljart Maas en Waal
 • Sint Nicolaas Comite
 • Sportclub Hart van Maas en Waal
 • SV Leones
 • WMO Adviesraad
 • Woonstichting De Kernen
 • Ziekenhuis Rivierenland (trombose)
 • Zingyes zangworkshop
 • Zorggroep Maas en Waal