BovenEinds Boultje

LE MOULIN

JEU DE BOULES VERENIGING
ORGANISEERT OP ZATERDAG 1 JUNI
VOOR DE ACHTSTE KEER HET BOVENEINDS BOULTJE

Ook u kunt hieraan deelnemen!!!
Het is een open toernooi er wordt gespeeld op onze eigen banen bij d’n Dulper, tevens worden er banen aangelegd op het kerkplein en in het Groenewoudpark.

Inschrijven kan voor doublets (teams van 2 personen)

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op onze website. Hier vindt u ook alle info. Mochten er toch nog vragen zijn kunt u contact opnemen met het secretariaat via www.lemoulinbovenleeuwen.nl of per mail: le.moulin@live.nl

Deelname aan dit toernooi bedraagt €5.- per persoon
Hiervoor krijgt u een herinneringsattentie en maakt u kans op een van de prijzen, maar vooral hebt u een gezellige dag.
Bent u niet in het bezit van het spelmateriaal geen probleem, U kunt gebruik maken van het spelmateriaal van de vereniging. Inschrijven kan tot 25 mei.